fredag 17 oktober 2014

 Den gamle klassikern, "go bear.not bare!"
 "göra kön/göra våld"
 "föräldraskapet"
 "helvete"
 "duga"
 "emma"
 "klassamhälle"
 "hopp om mänskligheten"
 "puzzla"
 "halleluja"
 "patriarkatets efterlängtade död"
 "we are proof that heart is a risky fuel to burn"
 "hur jag överlevde 90-talet"
"önskelista"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar